Rada programowa

 

Zgodnie ze Statutem Rada Programowa Fundacji jest organem o charakterze doradczym. 

Do zadań Rady należy:  wskazywanie kierunków działań Fundacji, inicjowanie programów, inicjowanie innych działań o charakterze doradczym.


Katarzyna JAGODZIŃSKA-KALINOWSKA - Przewodnicząca Rady Fundacji

specjalistka PR, historyczka, dziennikarka TV, pracownik administracji publicznej.