CONVIVO DLA WAS

CONVIVO DLA WAS to stały program fundacji opracowany na potrzeby promocji i wspierania zespołowej działalności twórczej. Tak więc, jest w nim miejsce dla młodych, chcących zaistnieć zespołów muzycznych i tanecznych, teatralnych i filmowych oraz innych działających twórczo.

Wśród wielu istniejących zespołów artystycznych są te, które nie są jeszcze dobrze znane szerokiej publiczności. Są też i takie zespoły, które istnieją od kilku lat, odnoszą sukcesy na różnych scenach prezentacji , ale ich twórczość nie jest wystarczająco wypromowana. 

Rozwijać talent młodych ludzi to jedno z naszych najważniejszych zadań. Staramy się więc tworzyć warunki, aby ludzie, którzy trafiają do naszej fundacji znaleźli wsparcie dla rozwoju twórczości.

Projekt ma na celu udzielenie wsparcia w rozwijaniu talentu młodych, twórczych  artystów, którzy tworzą zespoły muzyczne, wokalne, teatralne i inne kulturalno-artystyczne.

1. Zasady aplikowania

Aby wziąć udział w programie, należy wypełnić i złożyć aplikację do pobrania TUTAJ.

W aplikacji należy zawrzeć wszelkie informacje o dokonaniach zespołów lub pomysłach na twórcze działanie pod opieką Fundacji.

Po złożeniu przez lidera lub menagera zespołu  aplikacji udziału w projekcie, Zarząd Fundacji powoła zespół ekspertów, który zapozna się z twórczością kandydatów do udziału w projekcie. Po akceptacji kandydatury koordynator projektu  zaprosi zespół na rozmowę i weźmie udział w wydarzeniu twórczym z udziałem zespołu.  

Proces aplikacyjny do udziału w projekcie potrwa do 30 dni po złożeniu aplikacji w fundacji.

2. Rozstrzygnięcie, decyzja o udziale zespołu w projekcie

Po pozytywnej weryfikacji, zespół otrzyma certyfikat „Talent CONVIVO".  Każdy Talent objęty będzie ustalonym dla zespołu planem wsparcia i promocji. Fundacja będzie czyniła wysiłki w celu zgromadzenia środków na rozwój zespołu objętego programem oraz udzielać będzie wsparcia instytucjonalnego  wydarzeniom artystycznym z udziałem zespołu.

PROJEKT JEST REALIZOWANY POD WARUNKIEM ZGROMADZENIA ŚRODKÓW Z DOSTĘPNYCH ŻRÓDEŁ GRANTOWYCH LUB POZYSKANYCH OD DARCZYŃCÓW. W przypadku braku środków na ten cel Zarząd Fundacji nie uruchamia planu wsparcia.

Przewidywane formy wsparcia dla zespołów:

 1. Organizacja, koncertów, wernisaży, wystaw i innych eventów z udziałem zespołów
 2. Realizacja nagrań twórczości , wydanie płyty CD.
 3. Realizacja teledysku, spotu promocyjnego, demo.
 4. Promowanie twórczości podopiecznego w mediach.
 5. Finansowanie warsztatów doskonalących rozwój zespołu.
 6. Inne formy wsparcia w uzgodnieniu z zespołem

3. Harmonogram działań projektu :

 1. Złożenie aplikacji do udziału w projekcie na adres biura.
 2. Zainteresowanie Zarządu Fundacji aplikacją.
 3. Powołanie zespołu ekspertów w celu weryfikacji działań twórczych zespołu.
 4. Spotkanie z zespołem, liderem, menagerem zespołu  lub uczestnictwo ekspertów fundacji w wydarzeniu twórczym z udziałem potencjalnego beneficjenta projektu.
 5. Opinia zespołu ekspertów o kandydacie
 6. Decyzja o rozstrzygnięcie procedury aplikacyjnej.
 7. Przyznanie certyfikatu „Talent CONVIVO" dla zespołu, który uzyska pozytywną opinię.
 8. Przygotowanie przez zespół projektowy i zatwierdzenie przez Zarząd Fundacji planu wsparcia i promocji „CONVIVO dla...".

4.  Terminy przesyłania aplikacji:

I NABÓR - do 15 marca każdego roku.

II NABÓR - do 15 października każdego roku.

 • Wypełniony arkusz aplikacyjny należy przesłać e-mailem na adres: biuro@convivo.pl.
 • Ewentualne załączniki należy dołączyć w formacie pdf lub w postaci linków do materiałów żródłowych.
 • W ciągu 30 dni od terminu przyjęcia wniosku uczestnik projektu - zespół otrzyma informację o rozstrzygnięciu procedury aplikacyjnej i decyzję.
 • W innych terminach aplikacje nie będą rozpatrywane.

 

Gorąco zapraszamy do udziału w realizacji projektu CONVIVO DLA WAS !

 

Zarząd Fundacji podjął decyzję o zmianach od 2017 r. zasad aplikowania o wsparcie w ramach realizacji projektu stałego CONVIVO DLA... Zmiany dotyczą terminów naboru i warunku uruchomienia środków finansowych w celu wsparcia zatwierdzonego projektu.

Nabór aplikacji do projektu CONVIVO DLA CIEBIE i CONVIVO DLA WAS odbywac się będzie w dwóch terminach I - do 15 marca każdego roku, II - do 15 października każdego roku. Po tych terminach aplikacje nie będą przyjmowane. Aplikowanie do udziału w projekcie CONVIVO DLA INICJATYW odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach i można składać aplikacje na bieżąco.

Ważną zmianą jest uruchamianie środków finansowych pod warunkiem uzyskania na cel wsparcia talentu, zespołu lub inicjatywy tylko i wyłącznie z pozyskanych środków grantowych lub od darczyńców. Fundacja nie posiada stałego funduszu wsparcia programu.