CONVIVO DLA CIEBIE

Jeśli jesteś młodym utalentowanym twórcą, artystą, masz wiele pomysłów na prezentację Twoich umiejętności artystycznych, szukasz wsparcia w rozwijaniu Twoich zdolności, chciałbyś zainteresować swoim talentem innych, masz zapał i energię do działania...?

Zainteresuj się naszym programem opracowanym specjalnie dla CIEBIE !

CONVIVO DLA CIEBIE to stały projekt realizujący podstawowe zadania naszej Fundacji, którego celem jest udzielanie wsparcia młodym, twórczym ludziom i promowanie ich dokonań. Przez działanie projektu chcemy objąć opieką utalentowanych ludzi rozwijających się w różnych dziedzinach sztuki i nauki. Będziemy promować i wspierać stawiających pierwsze kroki: wokalistów, plastyków, muzyków, aktorów-amatorów, filmowców dziennikarzy a także młodych naukowców zajmujących się ekologią, zdrowym stylem życia, informatyką i innymi twórczymi działaniami na rzecz rozwoju społeczeństwa. W ramach realizacji tego projektu będziemy promować również młodych artystów, którzy mają na swoim koncie sukcesy. Zgodnie z naszą misją, pragniemy wyławiać talenty i przyczyniać się do pokazywania ich światu. Projekt CONVIVO dla Ciebie realizowany będzie dla indywidualnych talentów.

1. Sposób aplikowania do udziału w projekcie:

Po złożeniu przez zainteresowane osoby aplikacji udziału w projekcie, Zarząd Fundacji powoła zespół ekspertów, który zapozna się z sylwetką kandydata. Po akceptacji kandydatury koordynator projektu zaprosi kandydta na rozmowę i weźmie udział w wydarzeniu twórczym z jego udziałem. W aplikacji należy zawrzeć wszelkie informacje o dokonaniach osoby lub pomysłach na twórcze działanie pod opieką Fundacji.

2. Proces aplikacyjny, decyzja o udziale w projekcie.

Po pozytywnej weryfikacji, osoba ubiegająca się o wsparcie Fundacji, otrzyma certyfikat „Talent CONVIVO". Każdy Talent objęty będzie indywidualnym planem wsparcia i promocji. Fundacja będzie czyniła wysiłki w celu zgromadzenia środków na rozwój talentu i udzielaniu niematerialnego wsparcia.

PROJEKT JEST REALIZOWANY POD WARUNKIEM ZGROMADZENIA ŚRODKÓW Z DOSTĘPNYCH ŻRÓDEŁ GRANTOWYCH LUB POZYSKANYCH OD DARCZYŃCÓW. W przypadku braku środków na ten cel Zarząd Fundacji nie uruchamia planu wsparcia.

3. Harmonogram działań projektu:

 1. Zainteresowanie Fundacji osobą ubiegającą się o wsparcie.
 2. Powołanie zespołu ekspertów w celu weryfikacji talentu.
 3. Spotkanie  z kandydatem lub uczestnictwo ekspertów fundacji w wydarzeniu twórczym z udziałem potencjalnego talentu.
 4. Opinia zespołu ekspertów o kandydacie.
 5. Decyzja o udziale kandydata w projekcie, rozstrzygnięcie procedury aplikacyjnej.
 6. Przyznanie certyfikatu „Talent CONVIVO" dla osób, które uzyskają pozytywną opinię.
 7. Przygotowanie i zatwierdzenie przez Zarząd Fundacji planu wsparcia i promocji „CONVIVO dla..." , który stanowić będzie oddzielny projekt

4. Przewidywane formy wsparcia dla naszego podopiecznego:

 1. Organizacja recitali, koncertów, wernisaży, wystaw, spotkań autorskich  i innych eventów.
 2. Realizacja nagrań piosenek, wydanie płyty CD.
 3. Realizacja teledysku, spotu promocyjnego.
 4. Promowanie twórczości podopiecznego w mediach.
 5. Finansowanie warsztatów doskonalących talent.
 6. Inne formy wsparcia w uzgodnieniu z podopiecznym.

 5. Każda osoba ubiegająca się o wsparcie Fundacji powinna wypełnić arkusz aplikacyjny do pobrania TUTAJ.

 6. Terminy przesyłania aplikacji:

I NABÓR - do 15 marca każdego roku.

II NABÓR - do 15 października każdego roku.

 • Wypełniony arkusz aplikacyjny należy przesłać e-mailem na adres: biuro@convivo.pl.
 • Ewentualne załączniki należy dołączyć w formacie pdf lub w postaci linków do materiałów żródłowych.
 • W ciągu 30 dni od terminu przyjęcia wniosku uczestnik projektu otrzyma informację o rozstrzygnięciu procedury aplikacyjnej i decyzję.
 • W innych terminach aplikacje nie będą rozpatrywane.

Gorąco zapraszamy do udziału w realizacji projektu CONVIVO DLA CIEBIE !

 

Zarząd Fundacji podjął decyzję o zmianach od 2017 r. zasad aplikowania o wsparcie w ramach realizacji projektu stałego CONVIVO DLA... Zmiany dotyczą terminów naboru i warunku uruchomienia środków finansowych w celu wsparcia zatwierdzonego projektu.

Nabór aplikacji do projektu CONVIVO DLA CIEBIE i CONVIVO DLA WAS odbywac się będzie w dwóch terminach I - do 15 marca każdego roku, II - do 15 października każdego roku. Po tych terminach aplikacje nie będą przyjmowane. Aplikowanie do udziału w projekcie CONVIVO DLA INICJATYW odbywać się będzie na dotychczasowych zasadach i można składać aplikacje na bieżąco.

Ważną zmianą jest uruchamianie środków finansowych pod warunkiem uzyskania na cel wsparcia talentu, zespołu lub inicjatywy tylko i wyłącznie z pozyskanych środków grantowych lub od darczyńców. Fundacja nie posiada stałego funduszu wsparcia programu.