CO DASZ DOBREMU PRZYJACIELOWI NIE ZGINIE... polsko-ukraiński projekt podsumowany

Co dasz dobremu przyjacielowi, nie zginie... tak można podsumować spotkanie młodych ludzi  z Pałacu Młodzieży im. Juliana Tuwima z Łodzi, Fundacji Promocji i Wspierania Twórczości CONVIVO oraz z Kirovogradzkiego Gimnazjum Nowoczesnych Technologii  z Kropywnytskiego  na Ukrainie, które zostało zrealizowane w ramach projektu PRZYSŁOWIA NA KLISZY dofinansowanego z  Polsko - Ukraińskiej Rady Wymiany Młodzieży z dotacji Ministerstwa  Edukacji i Nauki w kwocie 61 821,64 zł.  Młodzi realizatorzy projektu spotkali się w Przesiece, gdzie wspólnie podejmowali zadania i inicjatywy zmierzające do wzajemnego poznania się w oparciu o narodowe przysłowia i porzekadła, które były punktem wyjścia do nawiązania i rozwijania dialogu międzykulturowego. Artystycznym narzędziem ilustrującym temat projektu była analogowa czarno - biała fotografia.  Młodzież poznała tajniki tradycyjnej techniki wywoływania zdjęć  w urządzonej przez siebie ciemni, gdzie eksperymentowano z materiałem fotograficznym. Wspólna realizacja zadań w atmosferze akceptacji, kreatywne pokonywanie trudności, poszukiwanie rozwiązań na drodze dialogu i wymiana dobrych praktyk pozwoliła na zbudowanie przyjacielskich relacji miedzy uczestnikami a efektem wspólnych działań jest autorski album będący syntezą wybranych przysłów polskich i ukraińskich, które zostały zilustrowane fotografiami wykonanymi w Przesiece.